OZ a 2%

OZ Ranč Mohykán vzniklo pre rozvíjanie westernového, turistického, pedagogicko-psychologického jazdenia na báze prirodzeného jazdenia. Taktiež na podporu a rozvíjanie zmysluplného využívania voľného času mladej generácie, vzdelávacie aktivity a vyučovanie jazdenia. Organizovanie regionálnych podujatí westernového charakteru. Zatiaľ najvýznamnejšia udalosť je každoročné organizovanie westernových pretekov O pohár starostu obce Palárikovo.

Postup krokov na poukázanie 2% :
Pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ

1.Do 15.02. požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je suma, ktorú môžete v prospech Ranču Mohykán poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3. Údaje o sebe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane si viete stiahnuť tu : Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Tieto tlačivá môžete odovzdať aj priamo u nás v Ľudovítove na ranči, v ktorýkoľvek deň od 8:00 do 18:00 max. do 29.04.

Postup pre fyzické a právnické osoby:
Poukázanie 2% z Vašich daní vypĺňate priamo v daňovom priznaní uvedením prijímateľa Ranč Mohykán.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme!

P.S.: Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.