OZ a 2%

Tento rok to bude presne 10 rokov, čo vzniklo OZ Ranč Mohykán, ktoré sme pomenovali podľa nášho prvého koňa Mohykána, koňa s veľkým srdcom a ešte väčším odhodlaním, ktoré predviedol pri každých pretekoch, aby vždy doviedol jazdca úspešne do cieľa. K Mohykánovi začali pribúdať ďalšie koníky do nášho areálu, na ktoré sa radi chodili ľudia z okolia pozerať, povoziť sa a začali sme robiť prvé hodiny jazdenia, zo začiatku len na oplotenej trávnatej ploche. Postupne sme aj s pomocou vyzbieraných 2% z daní a rôznych grantov a dotácií z NSK vybudovali pieskovú jazdiareň a pieskovú kruhovku. V roku 2014 sme už usporiadali 1.westernové preteky, ktoré mali obrovský úspech, potom nasledovalo niekoľko ďalších, ktoré navštevovali jazdci aj diváci z celého Nitrianskeho kraja. Okrem toho sme začali usporadúvať aj podujatia pre deti pod názvom „Kovbojský deň“ a pre milovníkov country hudby „Country bál“. Získali sme množstvo sponzorov a dobrovoľníkov, ktorí nám s týmito peknými akciami pomáhali. Takmer pri každom podujatí nás podporila aj obec Palárikovo a miestny dobrovoľní hasiči. OZ má za sebou aj niekoľko letných táborov, ktorých sa zúčastnili deti nielen z Palárikova, ale aj širšieho okolia. Naše koníky povozili na svojich chrbtoch množstvo detičiek aj na rôznych podujatiach mimo nášho areálu, ktorých sa zúčastňujeme pre školy, škôlky či rôzne podniky a obce, kde predvádzame aj vystúpenia formou horsemanshipu. Neustále sa snažíme o rozvíjanie westernového jazdenia, tým že sa dostane do povedomia ľudí a ukážeme im ako plnohodnotne tráviť voľný čas, hlavne pre mladšiu generáciu, ktorá je neustále na mobiloch a počítačoch. Pretože pobyt na čerstvom vzduchu a v blízkosti ušľachtilých zvierat, ktorými sú kone ľudia získajú lepšiu telesnú aj duševnú kondíciu a to je aj cieľom nášho OZ. Nielen ľudí pobaviť na usporiadaných podujatiach, ale aj ich priviesť späť k prírode, ktorá sa nám tak veľmi v súčasnosti vzďaľuje.

Postup krokov na poukázanie 2% :
Pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ

1.Do 15.02. požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je suma, ktorú môžete v prospech Ranču Mohykán poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3. Údaje o sebe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane si viete stiahnuť tu : Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Tieto tlačivá môžete odovzdať aj priamo u nás v Ľudovítove na ranči, v ktorýkoľvek deň od 8:00 do 18:00 max. do 29.04.

Postup pre fyzické a právnické osoby:
Poukázanie 2% z Vašich daní vypĺňate priamo v daňovom priznaní uvedením prijímateľa Ranč Mohykán.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme!

P.S.: Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.