Sponzorstvo

Vašim príspevkom nám pomôžete dobudovať zastrešenie jazdeckej kruhovky. V areály OZ je k dispozícii piesková kruhovka, ktorá okrem jazdenia poskytuje aj možnosť výcviku mladých a neskúsených koní. Napriek vrstve piesku nie je možné využívanie tejto jazdeckej plochy celoročne a preto jej zastrešením je možnosť zlepšiť poskytovania služieb OZ všetkým záujemcom o jazdecký šport. Umožniť deťom, mládeži, ale i dospelým tráviť voľný čas v našom zariadení a využívať nami poskytované možnosti aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré je v poslednej dobe čoraz častejšou prekážkou v napĺnaní poslania nášho zariadenia(v skratke – podporou priateľstva dieťaťa so zvieraťom napomáhať správnemu vývoju dieťaťa za účelom citového rozvoja detí a mládeže a prevencie proti nevhodným a nezdravým činnostiam – kriminalita, drogové závislosti; športom na čerstvom vzduchu aktívne využívať voľný čas, čo podporuje regeneráciu duševných a fyzických síl u detí, mládeže ako aj dospelých).